Đồng chí Nguyễn Minh Hùng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Công thương An Giang (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Trong 2 ngày (27 và 28-5), Đảng bộ Sở Công thương An Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng chí Lâm Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng được bầu làm Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng thời, bầu 5 đồng chí dự đại hội cấp trên.

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở Công thương An Giang đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, như: đạt chỉ số phát triển công nghiệp đến năm 2025 tăng 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa & doanh thu dịch vụ đến năm 2025 đạt 198.796 tỷ đồng (tăng 39,6% so năm 2020); kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025 ước đạt 5.285 triệu USD, phấn đấu xây dựng 100% Chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh…

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công thương An Giang khóa mới ra mắt đại hội
Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Tin, ảnh: MINH HIỂN