Quy trình sản xuất

Vùng nuôi 20 hecta, đủ đáp ứng cá nguyên liệu, phục vụ chế biến hằng năm

Khô được phơi trong mùng lưới, không ruồi, không bụi, an toàn thực phẩm

Sản phẩm khô cá bổi của cơ sở là được phơi từ 2 – 3 nắng, đảm bảo cho khách hàng mang đi xa, an toàn.

Cá bổi, cá lóc được ướp ít muối (không mặn), sau đó mang đi phơi dưới trời nắng.