Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm việc tại An Giang

Sáng 7-5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đến thăm và làm việc tại An Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tiếp và làm việc cùng đoàn công tác của bộ trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú của Công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú…

Ngay khi đến An Giang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã đến thăm các mô hình: trồng bưởi da xanh xuất khẩu của nông dân Nguyễn Quốc Hùng  (xã Vọng Thê, Thoại Sơn); trang trại chuối cấy mô của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Xanh Việt (xã Tân Tuyến, Tri Tôn) và khảo sát Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú của Công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú.

Tại các nơi đến, sau khi tìm hiểu phương thức tổ chức sản xuất, thị trường đầu ra cho sản phẩm, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đánh giá cao sự năng động của các doanh nghiệp trong việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, cùng với ngành và cả nước thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

… Tìm hiểu quy trình sản xuất, tiêu thủ sản phẩm của trang trại chuối cấy mô của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Xanh Việt

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, cùng các doanh nghiệp chuyên sản xuất và chế biến cá tra xuất khẩu tại ĐBSCL, để bàn biện pháp sản xuất, tiêu thụ cá tra trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn còn tiếp diễn ….